Contact

Massagepraktijk Bonmassages 


Bonnie Habing

Joke Smitlanden 76

7542 VM EnschedePraktijkadres:

Voortsweg 204

7523 CM Enschede


06-42311637 


info@bonmassages.nl

www.bonmassages.nl


KVK: 57217963

BTW nummer: 186455550B01

Privacy statement voor massagepraktijk Bonmassages


Toelichting

Dit is een  privacy document waarmee ik u informeer over welke gegevens ik opsla in het cliëntendossier en wat ik er mee doe.

Dat betekent dat ik verplicht ben om vast te leggen dat u (de cliënt) kennis heeft van dit document en er mee instemt.UW PRIVACY

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.


Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik eventueel, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.


Ik doe mijn uiterste best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

·zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens,

·er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens


Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.

Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).


De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

·Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar.  Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.

·of voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.

·Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.


Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.Algemene voorwaarden:


Vanuit hygiënisch oogpunt wil ik u vragen om voor de massage te hebben gedoucht.


Tijdens de massage/behandeling dient u uw onderbroek aan te houden, let op er kan olie opkomen trek dus niet uw beste ondergoed aan.


De praktijkruimte bevindt zich op de eerste verdieping, die bereikbaar is middels een trap.

Indien u slecht ter been bent neem dan contact met mij op alvorens de afspraak te maken.


Voorafgaand aan de (eerste) massage hebben we een kennismakingsgesprek o.a. om te horen of  u klachten heeft. Houd dus rekening met 10-15 minuten extra tijd naast de massagetijd, hier wordt geen prijs over berekend.


De praktijk is niet aansprakelijk voor diefstal en of schade aangericht aan uw bezittingen.


Reacties die na de behandeling kunnen optreden


Na de behandeling kan u verschillende reacties ervaren. Dit is per persoon verschillend, sommigen merken niets en anderen heel erg veel. Deze reacties

worden veroorzaakt doordat er afvalstoffen vrij zijn gekomen die verwijderd

moeten worden. Enkele reacties kunnen zijn: hoofdpijn, spierpijn, vermoeid gevoel of juist extra veel energie hebben. Mijn advies is dan ook om na de massage extra veel water te drinken en de dagen erna ook. De reacties zullen vanzelf verdwijnen.   


Contra indicaties:


Wanneer je lichaam niet in goede conditie is, bijvoorbeeld door koorts, griep of een ernstige verkoudheid, mag je niet gemasseerd worden. Ook als je last hebt van ontstekingen, steenpuisten, gebruik van ontstekingsremmers, antibiotica, besmettelijke huidziekten of als je uitgeput bent kunt u niet gemasseerd worden.

Als u twijfelt of u gemasseerd mag worden neem dan contact op met je (huis)arts.   


Aansprakelijkheid: 


De praktijk is niet aansprakelijk voor de gevolgen die voortvloeien uit het behandelen van cliënten die verzuimen om symptomen, blessures of aandoeningen te noemen, die eigenlijk een behandeling van een arts vereisen. Neem bij twijfel of u wel of niet een massage mag ondergaan contact op met uw huisarts/therapeut.

Het is ook niet de bedoeling om de massage in plaats te stellen van een behandeling die u bij een behandelend arts of therapeut volgt. De massages zijn op eigen risico van de cliënt.